Payroll met Pro ATTENT uitzendbureau Groningen

Payroll is de methode voor bedrijven om werknemers in te lenen zonder risico’s. Met payrolling treedt Pro ATTENT namelijk op als juridisch werkgever. Dit houdt in dat wij de arbeidsrechtelijke risico´s en salarisadministratieve lasten van u overnemen. Uw medewerker komt middels een uitzend/detachering overeenkomst in dienst bij Pro ATTENT. Wij zorgen vervolgens voor het tijdig uitbetalen van salarissen, het afdragen van premies etc. Dit bespaart u tijd en het biedt u zekerheid waardoor u zich kunt concentreren op de werkzaamheden waar u goed in bent.

Onze werkwijze

Uw kandidaat meldt zich bij ons aan, Pro ATTENT nodigt de kandidaat (digitaal) uit voor een intakegesprek. Wanneer de kandidaat heeft gewerkt, kunt u of kan de kandidaat de uren online invoeren. Zo heeft u direct inzichtelijk wat de uren en gemaakte kosten zijn. Wanneer de kandidaat geen volledige uren bij u kan werken, maar de kandidaat wil dit wel, dan bekijken wij samen met de kandidaat (in overleg met u als klant) welke extra uren wij de kandidaat kunnen bieden in ons netwerk.

Onze tarieven

De opbouw van het tarief is als volgt:

Bruto uurloon x werkgeverslasten = payrolltariefpayrolling-groningen

Bij ons betaalt u alleen de uren die de medewerker daadwerkelijk heeft gewerkt. Ziekte, vakantiedagen en vakantiegeld worden niet gefactureerd. In ons tarief zitten alle elementen verwerkt zoals reserveringen vakantiegeld, vakantiedagen, feestdagen, bijzondere verlofdagen, werkgeverspremies, ziekteverzuim, rechtsbijstand, pensioenpremies, transitievergoeding.